Inilah Kisah Abdullah bin Salam Masuk Agama Islam

Posted on

Abdullah Bin Salam Masuk Islam.

Beliau adalah seorang pendeta yang alim dalam agama Yahudi. Sentiasa menjadi rujukan dan sanjungan penganut Yahudi di Madinah. Mahir dalam kitab Taurat dan seringkali membaca kitab Taurat dan mengulang-ulang bacaan yang berkaitan dengan Rasul akhir zaman. Ketika mendengar tentang kedatangan Baginda ke Madinah dan diceritakan pula oleh ramai orang tentang perwatakkan dan peribadi Baginda, maka beliau ghairah untuk bertemu dan melihat sendiri sosok tubuh tersebut.
Satu hari Abdullah Bin Salam yang berada di kebunnya telah menuju untuk bertemu dengan Baginda. Bagi memastikan Baginda memang seorang Rasul maka diajukan 3 soalan kepada Baginda. Hanya seorang Rasul sahaja yang mampu menjawab persoalan yang ditanya dan sebaliknya jika gagal maka ianya bukanlah seorang Rasul.
Maka Abdullah Bin Salam telah bertanya soalan tersebut kepada Baginda, Al Imam al Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu. Ketika Rasulullah s.a.w baru tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam segera datang menemui. Ia menyampaikan,
“Sungguh, aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga perara. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Nabi sahaja. Apakah tanda pertama hari kiamat? Apakah makanan pertama yang dimakan oleh penduduk syurga? Dan bagaimanakah proses kemiripan seorang anak kepada ayahnya atau ibunya?”
Maka Rasulullah s.a.w menjawab,
“Baru saja Jibril memberitahukan kepadaku jawapannya.”
Abdullah bin Salam menempelak, “Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi.”
Rasulullah hanya senyum dan tidak berhajat untuk berdebat hal Jibril dengan Abdullah Bin Salam. Lalu Rasulullah s.a.w menjelaskan jawapannya,
“Adapun perihal kemiripan itu, apabila sperma suami lebih dahulu keluar dari sperma isterinya maka (anak) akan mirip ayahnya. Dan apabila sperma isteri lebih dahulu keluar dari sperma suaminya maka akan mirip ibunya. Sedangkan sesuatu yang akan dibangkitkan pertama kali adalah api yang akan muncul dari arah masyriq (timur) dan manusia akan dibangkitkan ke arah maghrib (barat). Adapun makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk syurga adalah hati ikan paus.”
Mendengar jawapan Baginda, maka segera Abdullah Bin Salam mengistihar masuk Islam. Beliau yakin Baginda memang benar Rasul akhir zaman. Segala yang dijelaskan oleh Taurat walaupun telah dimanipulasikan tidak dapat menyembunyikan sifat Rasul akhir zaman.
Kemudian berkatalah Abdullah Bin Salam kepada Rasulullah s.a.w
Kemudian orang-orang Yahudi pun dikumpulkan Baginda bertanya kepada mereka,
“Apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam?”
Mereka menjawab, “dia adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami, seorang alim diantara kami dan anak dari orang alim kami, orang terbaik diantara kami dan anak dari orang terbaik diantara kami.”
Lantas Baginda melanjutkan, “apa pendapat kamu jika seandainya dia telah masuk Islam, apakah kamu juga akan masuk Islam?
Mereka menjawab, “dia berlindung kepada Allah, dia tidak mungkin melakukan perkara itu.’
Lalu Baginda memerintahkan, “sekarang keluarlah Abdullah bin Salam!!”
Maka keluarlah Abdullah bin Salam menemui mereka seraya menyatakan,
“Aku bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah.”
Mendengar sahaja kata-kata Abdullah Bin Salam lalu mereka mengatakan,
“Dia adalah sejelek-jelek orang diantara kami dan anak dari orang paling jelek diantara kami. Dia adalah orang paling jahil diantara kami dan anak dari orang jahil diantara kami.”
Abdullah bin Salam berkata, ‘Wahai Rasulullah, bukankah tadi telah aku katakan bahawa mereka itu pendusta.”.
Abdullah Bin Salam adalah Yahudi pertama yang masuk Islam.
Setelah Abdullah Bin Salam mengikrarkan keislamannya golongan Yahudi mula memusuhi beliau. Sebelum beliau yang disanjung sebagai seorang yang paling alim, warak dan berkeperibadian mulia semuanya diabaikan kerana semata-mata mengakui kebenaran kerasulan Baginda. Sedangkan hujah Abdullah Bin Salam adalah berdasarkan kitab Taurat yang dipegang oleh golongan Yahudi.
Apabila Islam dan Iman menguasai jiwa beliau, maka sentiasalah beliau bersama Baginda dan sering membasahkan lidahnya dengan membaca al Quran yang dahulunya beliau membaca Taurat. Keilmuan beliau memang tiada yang boleh menafikan sebagaimana pernah disebut oleh Mu’az ketika usianya sudah lanjut datanglah Yazid Ibnu Umairah lalu duduk di sisi Mu’az dan menangis. Kemudian ditanya Mu’az,
“Apa yang membuat kamu menangis?”
Dijawab oleh Yazid, “ Aku menangis kerana telah terluput dariku ilmu.”
Lalu dijawab oleh Mu’az, “sesungguhnya ilmu itu tetap ada dan tidak hilang. Tuntutlah ilmu dari empat orang iaitu Abu Darda’, Salman al-Farisi, Abdullah Ibnu Mas’ud dan Abdullah Bin Salam. Rasulullah s.a.w pernah mengatakan Abdullah Bin Salam akan bersama dengan penduduk syurga.”
Selain itu Baginda juga memyebut tentang kemuliaan Abdullah Bin Salam,
“Ada tiga golongan yang akan mendapatkan dua pahala. Pertama, seorang ahlul kitab yang beriman kepada Nabi yang telah diutus kepadanya dan juga beriman kepada Nabi Muhammad. Maka Abdullah bin Salam adalah orang yang paling utama untuk masuk ke dalam hadis ini. Kedua, seorang budak yang melaksanakan kewajipannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kewajipan kepada majikannya. Ketiga, seorang lelaki yang memiliki hamba wanita lalu dia mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan mengajarinya dengan pengajaran yang baik lalu memerdekakannya dan menikahinya maka baginya dua pahala.” (HR. Bukhari)
Baginda juga menyebut kepada para sahabat tentang Abdullah Bin Salam yang diakui sebagai ahli syurga.
Sa’ad bin Abi Waqash berkata, “Tidaklah aku mendengar Nabi s.a.w mengatakan kepada seorangpun yang masih hidup bahawa dia adalah penghuni syurga kecuali kepada Abdullah bin Salam.” (HR. Bukhari)
Bahkan al Quran menjelaskan kemuliaan Abdullah Bin Salam lihat firman Allah,
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Maksudnya : Katakanlah lagi: “Bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini (yang datangnya) dari Allah dan kamu mengingkarinya, pada hal ada seorang saksi dari Bani Israil (Abdullah Bin Salam) memberi keterangan mengakui (sahnya Kitab) yang sama seperti al-Quran ini, lalu ia percayakan (al-Quran ini dari Allah), sedang kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya? (Tidakkah dengan yang demikian kamu bersifat zalim)? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim (yang degil dalam kekufurannya). (Al Ahqaf 46:10)
Selama berjuang menegakkan Islam beliau telah turut serta dalam penaklukan Bait al-Maqdis (Palestin). Ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawwiyah, beliau memilih untuk tidak campur dan menjauh dari tempat perselisihan itu. Selama bergaul dengan Rasulullah, beliau telah meriwayatkan lebih kurang 25 hadit.
Menurut al-Imam ad-Dzahaby bahawa para ulama sepakat menerima beliau wafat pada tahun 43 Hijriah di Madinah.
Pos Terkait:  Bagaimanakah Cara Membuat Karya Pada Bahan Kayu?