Pertempuran Khaibar : Yahudi Merayu Rasulullah Muhammad Saw dan Katibah di Tawan

Posted on

Peperangan Khaibar: Kubu Katibah Ditawan Khaibar Milik Islam

Kubu Katibah ini dipertahankan habis-habisan kerana ianya merupakan benteng terakhir Yahudi Khaibar. Penduduk di sini terdiri dari kelompok Katibah, Wateh dan Salalim yang diketuai oleh Abu al-Haqiq dari Yahudi Bani Nadhir. Tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah s.a.w menerima arahan agar mengepung kubu ini. Segala peralatan perang dihalakan ke kubu ini termasuk manjanik. Musuh pula bertindak melontar anak-anak panah kepada tentera Islam. Pengepungan berlarutan hingga masuk ke hari yang keempat belas.
Pemimpin Khaibar iaitu Kananah Bin Abu Huqaiq merasa tidak aman dan takut melihat kesungguhan tentera Islam yang sedikit pun tidak terjejas dengan segala serangan dari dalam kubu. Baginda melihat musuh sudah lemah dan tidak keluar untuk menawarkan pertarungan maka Baginda mengarahkan persiapan manjanik untuk dilontarkan bagi merobohkan tembok kubu ini.
Keadaan pemimpin Yahudi semakin cemas melihat persiapan tentera Islam. Lalu sesama mereka berbincang dan mencadangkan agar diadakan perundingan dengan Rasulullah s.a.w. Namun sikap Yahudi tetap sama iaitu cuba mencari helah agar perjanjian itu berat sebelah dan merugikan Islam. Seterusnya mereka mencadangkan agar mereka membayar jizyah (cukai). Baginda sudah menyedari dan kenal sungguh sikap dan sifat Yahudi maka segala cadangan oleh mereka semuanya ditolak oleh Baginda. Tawaran Baginda hanya satu iaitu Baginda yang membuat keputusan dan tiada cadangan dari mereka yang akan dipertimbangkan.
Yahudi Khaibar sudah tidak mempunyai helah dan tiada pilihan melainkan terpaksa akur dengan segala yang diputuskan oleh Baginda. Antara keputusan Baginda adalah;
Semua Yahudi mesti meninggalkan penempatan Khaibar tanpa membawa apa-apa senjata.
 Mereka hanya dibenarkan membawa apa boleh sahaja, tanpa membawa harta, emas dan perak.
 Mana-mana Yahudi yang menyembunyikan emas dan perak atau cuba membawanya keluar dari Khaibar maka hukumannya adalah mati.
 Tawanan perang semuanya dibebaskan oleh Baginda.
Keputusan dan perjanjian Baginda dengan Yahudi Khaibar adalah muktamad dan tiada apa-apa rundingan yang akan dilayan lagi. Akhirnya dengan terpaksa Yahudi Khaibar meninggalkan segala harta dan keluar dari penempatan Khaibar. Kebun-kebun tamar milik mereka hanya mampu dipandang sahaja ketika mereka beredar keluar dari Khaibar. Harta yang mereka sayangi semuanya ditinggalkan. Kini Khaibar dikuasai sepenuhnya oleh tentera muslimin dan kemenangan yang dijanjikan Allah sudah berada dihadapan mereka. Lihat firman Allah dalam al Quran;
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Maksudnya : Ingatlah! Sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah! Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Yunus 10:55)

Perang Khaibar : Yahudi Merayu Kepada Rasulullah s.a.w

Setelah penempatan Khaibar hendak dikosongkan oleh Baginda tiba-tiba golongan Yahudi yang memiliki ladang tamar yang terpaksa ditinggalkan, datang merayu kepada Rasulullah s.a.w untuk bekerja di ladang tersebut sebagai pekerja. Kata mereka:
“Wahai Muhammad biarlah kami yang mengerjakan ladang-ladang ini, kami mengusahakannya kerana kami lebih mengetahui mengenai ladang ini lebih dari kamu. “
Akhirnya Yahudi tidak ada tempat dan harta lagi mereka terpaksa meminta ehsan Baginda untuk hidup dengan menjadi pekerja di ladang yang merupakan milik mereka dahulu. Bahkan sememangnya merekalah yang mengusahakan ladang ini setiap hari dengan pendapatan yang lumayan. 
Walaupun ladang ini telah dirampas dan sudah menjadi milik kaum muslimin namun masalah bagi pemilik ladang iaitu kaum muslimin pula tidak mempunyai tenaga pekerja yang hendak mengusahakannya. Lalu Baginda membuat keputusan memberi kebenaran kepada Yahudi Khaibar untuk mengusahakan ladang ini sebagai pekerja. Tetapi hasil dari ladang ini hendaklah dibahagikan kepada dua serta Baginda berhak menentukan hasil tuaian dari ladang ini. Baginda juga telah melantik Abdullah Bin Rawahah menjadi penyelia kepada ladang tamar ini.
Seterusnya Baginda membuat pembahagian terhadap tanah Khaibar kepada 36 bahagian. Setiap satu bahagian dipecahkan kepada 100 hingga 3600 bahagian. Baginda dan tentera muslimin mendapat separuh dari bahagian ini iaitu 1800 bahagian. Jumlah 1800 yang diperolehi oleh tentera muslimin adalah anugerah Allah terhadap mereka yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Bahagian yang diperolehi oleh Baginda sama seperti yang diperolehi oleh setiap tentera muslimin. Manakala 1800 bahagian lagi menjadi bahagian pengurus yang menguruskan ladang ini serta untuk kepentingan umat Islam.
Jumlah harta yang diperolehi dalam penawanan Khaibar terlalu besar sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis oleh Bukhari oleh Ibnu Umar:
“Kami tidak pernah kenyang kecuali setelah kami menawan Khaibar.”
Manakala dalam riwayat yang lain pula iaitu Aisyah berkata: 
“Selepas pembukaan Khaibar kami semua berkata; “Sekarang ini kita boleh kenyang dengan memakan tamarnya”.
Kini sahabat-sahabat Muhajirin sudah pun memiliki harta maka mereka sekembalinya ke kota Madinah mereka memulangkan segala pemberian seperti tanaman yang telah diberikan kepada mereka oleh sahabat Ansar dahulu. Dengan harta yang sudah menjadi milik mereka di Khaibar kini, sudah memadai diusahakan oleh sahabat Muhajirin dan tidak perlu lagi kepada ladang dan tanaman yang diberikan oleh sahabat Ansar lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *