Perjanjian Hudaibiyah | Sulhu Hudaibiyah (bagian 2)

Posted on

Perjanjian Hudaibiyah 

Apabila Baginda tiba di lereng al Marrar tiba-tiba unta yang ditunggang Baginda yang bernama Al Qaswa berhenti dan duduk tidak mahu meneruskan perjalanannya. Ada Sahabat yang berkata unta ini degil dan tidak mahu bergerak mungkin berlaku sesuatu yang tidak baik kepadanya.
Baginda Rasulullah s.a.w berkata, “al-Qaswa tidak berdegil kerana ini bukan perangainya, tetapi ianya diberhentikan oleh kuasa yang memberhentikan gajah-gajah dahulu” (tentera bergajah Abrahah). Kemudian Rasulullah s.a.w meneruskan sabdanya, “demi jiwaku ditanganNya, tidak mereka meminta dariku satu cara buat mereka mengagungkan kawasan Haram Allah itu, kecuali akan aku jawab permintaan mereka itu”. 
Kemudian Rasulullah s.a.w menghalau untanya lalu unta itu pun segera bangun berpusing menuju ke arah hujung Hudaibiyah, berdekatan dengan sebuah kolam yang bertakung sedikit air. Para Sahabat berhenti di sini dan memanfaatkan air yang sedikit itu sehingga kering. Apabila air telah habis lalu mereka mengadu kepada Baginda.
Mendengar kata-kata Sahabat maka Baginda mengeluarkan satu anak panah dari uncangnya lalu diberikannya kepada Najiyah bin Jundab untuk dipacakkan dalam salah sebuah perigi yang kering. Apabila anak panah tersebut dipacakkan maka tiba-tiba keluarlah air yang banyak. Air ini dimanfaatkan oleh semua rombongan Baginda yang ramai ini. Ini antara mukjizat yang Allah berikan kepada Baginda.
Pihak Quraisy memerhati rombongan Baginda ini dan mereka merasa hairan melihat rombongan ini berkhemah hanya beberapa langkah sahaja diluar dari Tanah Haram sedangkan jika mereka berkhemah di dalam kawasan Tanah Haram pastilah pihak Quraisy tidak menyerang mereka. Baginda Rasulullah s.a.w yakin bahawa Allah tidak mengizinkan mereka memasuki Tanah Haram dan itulah sebabnya unta Baginda berhenti di luar Tanah Haram. 
Seterusnya bagi mendapat kepastian apa tujuan kedatangan Baginda ke Mekah walaupun sudah jelas semuanya memakai kain ihram, Quraisy telah menghantar wakilnya iaitu Budail Bin Warqa pemimpin dari Bani Khuzaah untuk bertemu Baginda. Maka bertanyalah Budail Bin Warqa apa tujuan kedatangan Rasulullah s.a.w.
Berkata Rasulullah s.a.w, “sebenarnya kami datang ini bukan untuk memerangi sesiapa. Tetapi kami datang untuk mengerjakan umrah dan sesungguhnya Quraisy sudahpun keletihan akibat peperangan demi peperangan, malah peperanganlah yang telah membinasakan mereka. Sekiranya mereka mahu aku memohon penangguhan aku boleh lakukan hingga mereka boleh memberi laluan kepada aku. Tetapi kalau mereka suka menyertai perdamaian seperti orang lain, mereka boleh lakukan sehingga dengan itu mereka boleh berehat. Sebaiknya jika mereka enggan dan hendak meneruskan peperangan, demi Tuhan yang jiwa ku ditanganNya akan aku perangi mereka habis-habisan hingga terlaksana urusan Allah”. 
Lalu berkata Budail, “akan aku sampaikan kepada mereka seperti yang disebut oleh kamu itu”. Maka beliau pun terus pergi menemui Quraisy dan berkata, “sesungguhnya aku ini telah menemui orang itu dan telah aku dengar darinya sendiri kata-katanya, sekiranya kamu rela, maka relalah aku menyampaikannya”. 
Lalu Budail Bin Warqa menceritakan apa hajat Baginda namun pihak Quraisy masih tidak puas hati dan mereka menghantar pula seorang lagi utusan bernama Mikraz Bin Hafs untuk melihat Baginda. Beliau datang berjalan kaki melihat dan terus berlalu. Rasulullah s.a.w berkata orang ini seorang pengkhianat. Mikraz Bin Hafs melaporkan mungkin mereka datang untuk mengerjakan umrah dan boleh jadi juga mereka datang untuk berperang.
Quraisy masih tidak berpuas hati kerana Mikraz Bin Hafs hanya meninjau dan tidak bertemu dengan Baginda maka mereka menghantar pula wakil yang ketiga iaitu pemimpin Ahabish bernama Hulais Bin Alqamah. Melihat Hulais Bin Alqamah datang Baginda mengarahkan dibawa kehadapan unta-unta yang telah ditandakan untuk sembelihan Qurban. Ini kerana Baginda mengetahui Hulais Bin Alqamah sangat memuliakan binatang yang akan dibuat sembeliahn korban.
Maka Hulais Bin Alqamah kembali bertemu Quraisy dan berkata dia melihat unta-unta yang akan disembelih dan ini buktinya mereka datang untuk mengerjakan umrah. Namun pihak Quraisy masih tidak puas hati dan telah menghina Hulais Bin Alqamah sebagai Badawi yang tidak tahu apa-apa. Kata-kata Quraisy telah menyebabkan Hulais Bin Alqamah marah dan beliau berkata,
“Demi Allah ini bukanlah seperti yang telah kita sepakati bersama. Apakah disekat rombongan yang datang melakukan ibadah di Kaabah? Demi Allah jika kamu semua menghalangnya nescaya aku akan bawa semua kabilah Ahabish untuk memerangi kamu.”
Mendengar ancaman Hulais Bin Alqamah pihak Quraisy segera menenangkannya dan berjanji tidak memerangi rombongan Baginda. Apa lagi tindakan Quraisy? 
Pihak Quraisy masih tidak berpuas hati lagi hasil dari berita yang disampaikan oleh wakil-wakil yang bertemu Rasulullah s.a.w lalu dihantar pula Urwah Bin Mas’ud al Thaqafi. Beliau adalah orang yang sangat dipercayai oleh Quraisy dan sangat berpengalaman dengan hal yang berkaitan dengan diplomasi.
Apabila beliau tiba dihadapan Baginda rombongan muslimin segera mendekati Rasulullah s.a.w termasuk kaum wanita. Urwah Bin Mas’ud al Thaqawi melihat mereka dan menempelak dengan berkata mereka semua ini akan lari meninggalkan Baginda jika berlaku sesuatu. Kata-kata Urwah telah mengundang kemarahan Abu Bakar yang terus menempelak Urwah dengan berkata beliau jenis yang menjilat air kencing berhala al Latta, lalu berkata lagi Abu Bakar bahawa mereka kaum muslimin bukan jenis yang akan lari meninggalkan Baginda.
Kemudian ketika Urwah bercakap-cakap dengan Baginda beliau telah memegang janggut Baginda menyebabkan Mughirah Bin Syu’bah segera mengetuk tangan Urwah dengan hulu pedangnya. Urwah segera mengangkat kepalanya dan bertanya siapa orang yang mengetuk tangannya. Maka dijawab oleh kaum muslimin ianya Mughirah Bin Syu’bah.
Mendengar nama tersebut berkatalah Urwah, “wahai pengkhianat tidakkah dahulu aku yang membersihkan kamu dari kotorang dirimu?” Mughirah Bin Syu’bah adalah anak saudara Urwah. Beliau dahulu pernah dibantu oleh Urwah dibayar bayaran diyat (tebusan) ketika membunuh 13 orang sebelum beliau masuk Islam.
Seterusnya Urwah telah bertanya kepada Baginda tentang tujuan kedatangan rombongan ini. Baginda telah menerangkan sama sebagaimana yang telah dijelaskan kepada wakil-wakil Quraisy yang telah datang sebelum ini. Akhirnya Urwah kembali menemui Quraisy dan berkata kepada mereka,
“Wahai kamu sekalian, demi Allah aku ini pernah menemui raja-raja, Qaisar Roman dan Kisra Parsi serta Maharaja al-Najasyi. Aku tidak pernah pula melihat mereka disanjung sepertimana sahabat-sahabat Muhammad menyanjung diri Muhammad. Demi Allah, beliau meludah tidak sempat ludahannya itu jatuh ke tanah namun sudah ada tangan yang menadahnya dan disapunya ke badan dan muka mereka. Apabila Muhammad menyuruh mereka semua segera melakukannya, apabila beliau berwuduk seolah-olah berlaku pergaduhan kerana masing-masing hendak mengambil air wuduknya. Apabila beliau bercakap semua orang merendah suaranya serta mereka tidak merenung tajam ke mukanya kerana menghormatinya. Beliau ini telah mengemukakan kepada kamu semua perancangannya, ianya suatu perancangan yang bijak dan matang. Aku berharap kamu semua dapat menerimanya.” 
Kata-kata Urwah sudah tidak dapat lagi ditangkis oleh Quraisy iaitu memang benarlah Baginda dan rombongan muslimin benar-benar bukan datang untuk berperang sebaliknya sememangnya hanya untuk mengerjakan umrah. Jawapan dari semua wakil Quraisy mengecewakan Quraisy kerana propaganda mengatakan Rasulullah s.a.w datang dengan niat yang tidak baik ditolak oleh kabilah-kabilah yang berada di Mekah.
Mereka mula buntu dan berbincang dengan golongan yang lebih tua dikalangan pembesar Quraisy. Keputusan yang dicadangkan oleh golongan tua Quraisy adalah jalan pendamaian dan bukan peperangan. Namun golongan muda Quraisy tidak berapa cenderung dengan cadangan ini dan mereka mula merancang untuk membuat huru hara dan kekecohan.
Apa yang mereka lakukan?,,,tunggu kelanjutan di bagian selanjutnya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *